„Kryształy Przetargów Publicznych” powstały z potrzeby docenienia najlepszych zrealizowanych inwestycji w sektorze publicznym

0
edycji nagrody
0
+
zgłoszonych inwestycji
0
laureatów

I ETAP – do 31 sierpnia 2020 r.

  • Na stronie wybierz zakładkę Zgłoszenie, a następnie wypełnij Formularz Online

lub

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2020 r. Nie czekaj do ostatniej chwili

II ETAP – do 10 września 2020 r.

UWAGA! Ankiety mogą być wypełnione tylko przez Kandydata i muszą zawierać podpisy osób odpowiedzialnych za reprezentowanie Kandydata

III ETAP – do 12 października 2020 r.

  • Twoja Ankieta zostanie przekazana pod obrady Kapituły
  • O przyznaniu Nagrody zostaniesz poinformowany telefonicznie i mailowo
  • Laureatów Nagród poznamy 12 października 2020 r. podczas XV Forum Przetargów Publicznych.