„Kryształy Przetargów Publicznych” powstały z potrzeby docenienia najlepszych zrealizowanych inwestycji w sektorze publicznym

0
edycji nagrody
0
+
zgłoszonych inwestycji
0
laureatów

I ETAP – do 30 sierpnia 2019 r.

  • Na stronie wybierz zakładkę Zgłoszenie, a następnie wypełnij Formularz Online

lub

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia 2019 r. Nie czekaj do ostatniej chwili

II ETAP – do 10 września 2019 r.

  • Po przesłaniu formularza otrzymasz – na podany w nim mail – Ankietę
  • Wypełnij i wyślij ją w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na adres: nagroda@przetargipubliczne.pl

UWAGA! Ankiety mogą być wypełnione tylko przez Kandydata i muszą zawierać podpisy osób odpowiedzialnych za reprezentowanie Kandydata

III ETAP – do 14 października 2019 r.