Lista nagrodzonych

10.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej SP. Z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  za: zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu (78 pojazdów)

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Gmina Miasto Kołobrzeg
  za: przebudowę ścieżki rowerowej do Podczela w ramach projektu: Analiza trans granicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej

Wykonawca:

 • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
  za: dostawę 26 sztuk samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem) dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Urząd Miejski w Będzinie
  za: budowę plaży miejskiej – obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie terenów nadrzecznych Czarnej Przemszy

Wykonawca:

 • Warbud SA
  za: realizację budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz utrzymanie nowej siedziby Sądu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego