KPP - wręczenie nagród 2019
KPP - laureaci nagród 2019

KRYSZTAŁY

PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

Jest to tytuł przyznawany tylko najlepszym zamawiającym i wykonawcom w Polsce. Rokrocznie otrzymujemy zgłoszenia od dziesiątek firm i instytucji, które realizują inwestycje na terenie całego kraju: od ogromnych, kosztownych przedsięwzięć o znaczeniu ogólnopolskim po nieduże, ale bardzo istotne lokalnie inwestycje. Kapituła nagrody wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym.

Zgłoszenie do nagrody, jej przyznanie i odebranie jest całkowicie bezpłatne!

KATEGORIE

LAUREACI

POPRZEDNICH EDYCJI

GALERIA

ZDJĘĆ

KAPITUŁA

NAGRODY
Elzbieta_Sobczuk

SŁOWO OD

REDAKTOR NACZELNEJ
„Od lat nagradzamy inwestycje, które można stawiać za wzór zarówno pod względem poprawności proceduralnej, jak i jakości realizacji przedsięwzięć publicznych. W dotychczasowych edycjach nagrody wzięło udział łącznie ponad 1800 jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw z całej Polski”.

Elżbieta Sobczuk

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Podpis Elżbieta Sobczuk

PATRONI HONOROWI