Zgłoszenie do nagrody

Kryształy Przetargów Publicznych 2024
Do udziału w nagrodzie można się zgłosić, wypełniając poniższy formularz online:

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO NAGRODY

  GRUPA:

  ZamawiającyWykonawca

  ZREALIZOWANE ZADANIE:

  KATEGORIA:
  DANE ZGŁASZAJĄCEGO, JEŚLI NIE JEST TO PRZEDSTAWICIEL KANDYDATA:  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zgłoszenia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o.

  Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.