Lista nagrodzonych

3.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Rozwój obszarów wiejskich

Zamawiający:

 • Gmina Sadkowice
  za: budowę świetlicy środowiskowej w miejscowości Bujały

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sanitex” Jan i Elżbieta Zdrzałka
  za: zwodociągowanie doliny Noteci etap II i etap III

Wyróżnienie:

 • Urząd Gminy Strawczyn
  za: modernizację ścieżki-dojścia do kapliczki Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego «Perzowa Góra» w miejscowości Hucisko oraz Zagospodarowanie terenu przy źródle w miejscowości Oblęgór

KATEGORIA II

Poprawa jakości życia obywateli

Zamawiający:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  za: wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi

Wykonawca:

 • SEEN Technologie sp. z o.o.
  za: modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym

Wyróżnienie:

 • Gmina Miejska Żory
  za: budowę Hospicjum przy ul. Promiennej w Żorach oraz Przebudowę lokalu komunalnego na bar mleczny przy ul. Biskupa 40 w Żorach

KATEGORIA III

Ochrona środowiska

Zamawiający:

 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski
  za: dostawę i montaż linii sortowniczej odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Płóczkach Dolnych

Wykonawca:

 • „DAN POL” M. Piechota spółka jawna
  za: poprawę jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów, ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej i kompleksową termomodernizacja wraz z wymianą i modernizacją źródeł ciepła

Wyróżnienie:

 • GAZOPOL LTD Sp. z o.o.
  za: zintegrowaną gospodarkę wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty

KATEGORIA IV

Wsparcie sportu i kultury

Zamawiający:

 • Gmina Kluczbork
  za: budowę Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego <<STOBRAWA>> – pawilonu sportowego, internetu sportowego i hali sportowej

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RODEX” sp. z o.o.
  za: rewaloryzację Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku

Wyróżnienie:

 • Urząd Miejski w Nysie
  za: budowę skateparku w Nysie