Lista nagrodzonych

4.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  za: wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą oraz włączenie ich w istniejącą sieć elektryczną, w ramach realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Szpitala – etap końcowy programu oszczędzania energii”

Wyróżnienie:

 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi
  za: prace remontowo-modernizacyjne dawnego wybiegu dzików oraz Prace remontowo-modernizacyjne przebudowa pawilonu dla małp – makaków dawny pawilon pawianów
 • Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „GAZOPOL LTD” sp. z o.o.
  za: kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Godków Osiedle PKP
 • Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z .o.o.
  za: kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów w Świdnicy

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
  za: budowę Trasy W-Z w Gdańsku z wyłączeniem Węzła Karczemki w ciągu drogi krajowej nr 7

Wyróżnienie:

 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
  za: budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
 • Gmina Miejska Tczew
  za: budowę infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej lub rewitalizacja przestrzeni publicznej

Zamawiający:

 • Gmina Miasta Lipna
  za: przywrócenie historycznego znaczenia pl. Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz Rewitalizację klasycystycznego budynku ratusza miejskiego

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest–Projekt” Sp. z o.o.
  za: modernizację przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka

Wyróżnienie:

 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
  za: modernizację i rozbudowę portu jachtowego w Kołobrzegu

KATEGORIA IV

Promocja sportu, kultury i edukacji

Zamawiający:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  za: budowę zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie

Wykonawca:

 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
  za: realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę na rzecz zamawiającego i wybudowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu

Wyróżnienie:

 • Gmina Ksawerów
  za: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z biblioteką

KATEGORIA V

E-administracja lub przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Zamawiający:

 • NEWIND sp. z o.o.
  za: zakup, dostawę i instalację (wdrożenie) akceleratorów ruchu sieciowego do sieci WAN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Wyróżnienie:

 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  za: opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych