Lista nagrodzonych

8.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Gmina Czeremcha
  za: budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze

Wykonawca:

 • Caldoris Polska Sp. z o.o.
  za: budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie

Wyróżnienie:

 • ZRUO Sp. z o.o.
  za: modernizację jednostki pływającej – statku pożarniczego STRAŻAK-6

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  za: rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca:

 • ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
  za: modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Bydgoszczy

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
  za: wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji zadania inwestycyjnego – budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy

Wykonawca:

 • Krisbud Sp. z o.o.
  za: Świat Idealny – Ogród Polisensoryczny przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu

Wyróżnienie:

 • Akademia Sztuki w Szczecinie
  za: Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych

KATEGORIA IV

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
  za: rozbudowę i modernizację budynków szpitala

Wyróżnienie:

 • NEWIND Sp. z o.o.
  za: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawę oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”