Lista nagrodzonych

7.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
  za: trzy zadania zrealizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o.
  za: modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanów – etap I

Wyróżnienie:

 • Urząd Miejski w Zabrzu
  za: realizację zadań wchodzących w skład projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
  za: budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”

Wykonawca:

 • Sprint S.A.
  za: Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Miasto i Gmina Pasłęk
  za: budowę parku rekreacyjno-edukacyjnego w Pasłęku

Wykonawca:

 • PB Inter-System S.A.
  za: budowę Afrykarium-Oceanarium we wrocławskim ZOO

Wyróżnienie:

 • Urząd Miasta Kołobrzeg
  za: rewitalizację mola spacerowego w Kołobrzegu

KATEGORIA IV

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  za: trzy zadania zrealizowane w ramach projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”