Lista nagrodzonych

12.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Enea Elektrownia Połaniec S.A.
  za: projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec S.A.

Wykonawca:

 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
  za: rozbudowę i przebudowę Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk – etap I

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
  za: budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wykonawca:

Wyróżnienie:

 • Sprint S.A.
  za: zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą’’

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
  za: utworzenie „Epi-Centrum Nauki” – ośrodka popularyzującego wiedzę, innowacje, rozwój myśli technicznej i nowoczesne technologie

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

Zamawiający:

 • Gmina Otmuchów
  za: rewitalizację infrastruktury centralnej i historycznej części miasta Otmuchów