Lista nagrodzonych

13.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych
Krysztaly-2021_laureaci

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Gmina Przywidz
  za: uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz – budowa oczyszczalni ścieków.

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
  za: dostawę pod nazwą „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 10 szt. trolejbusów mega”.

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  za: opracowanie dokumentacji i wykonanie budynku Bialskiej Onkologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wykonawca:

 • Firma budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.
  za: budowę kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busko-Zdroju.

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

Zamawiający:

 • Gmina Mikołajki
  za: budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim.

Wykonawca:

 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
  za: budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim.