Lista nagrodzonych

15.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
  za zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”

Wykonawca:

Wyróżnienie:

 • Sanit-Trans Sp. z o.o.
  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Gmina Miasto Świnoujście
  za przebudowę ulicy 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
  za obwodnicę Zatora, Podolsza w ciągu DW 781

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia  Ratunkowego w Białymstoku
  za budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca:

 • PRZEMBUD GDAŃSK S.A.
  za rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

Zamawiający:

 • Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik
  za: budowę tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabrzu w ramach programu „Miasto przestrzenią rozwoju” w formie „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
  za: rewitalizację wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne