Lista nagrodzonych

14.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Gmina Opatów
  za rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów.

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
  za remont zabytkowego wiaduktu w Gnieźnie DW 260.

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
  za budowę mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75.

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Zamawiający:

 • Wojskowy Instytut Medyczny
  za budowę filii szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie.

Wykonawca:

 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z. o. o. w Gdańsku
  za terminal promowy w Porcie Gdynia

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

Zamawiający:

 • Gmina Czempiń
  za: utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia w Czempiniu