Lista nagrodzonych

5.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
  za: wykonanie robót budowlanych do zadania realizowanego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”

Wykonawca:

 • „WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o.
  za: budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Port Lotniczy Lublin SA
  za: rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)

Wykonawca:

 • Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
  za: projekt budowlany i wykonawczy „Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90”

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej lub rewitalizacja przestrzeni publicznej

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Bydgoszczy
  za: wykonanie rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka

Wykonawca:

 • Firma GUTKOWSKI
  za: budowę fontanny multimedialnej przy al. Lubomirskich w Rzeszowie

KATEGORIA IV

Promocja sportu, kultury i edukacji

Zamawiający:

 • Urząd Miejski Gmina Miasto Wejherowo
  za: budowę obiektu – Filharmonia Kaszubska – Regionalne Centrum Kultury – w Wejherowie wraz z budynkiem technicznym, parkingiem i infrastrukturą oraz rozbiórką obiektu istniejącego

Wykonawca:

 • WODPOL Sp. z o.o.
  za: budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Żywcu

KATEGORIA V

E-administracja lub przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
  za: zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu do Internetu – Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Wykonawca:

 • ArchiDoc S.A.
  za: digitalizację zbioru polskich opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów przemysłowych, wiadomości Urzędu Patentowego, rejestru wzorów użytkowych i rejestru patentów