Lista nagrodzonych

6.

edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Bydgoszczy
  za: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w ramach projektu „Demonstracja Efektywności Energetycznej i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach Publicznych”

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Zamawiający:

 • Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
  za: budowę obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej lub rewitalizacja przestrzeni publicznej

Zamawiający:

 • Urząd Miasta Olsztyna
  za: budowę Parku Centralnego w Olsztynie

Wykonawca:

 • Energopol Trade Opole Spółka z o.o.
  za: budowę krytej pływalni „Wodna Nuta” przy ul. Prószkowskiej w Opolu

Wyróżnienie:

 • Anna-Bud Sp. z o.o.
  za: budowę Centrum Samorządowego w Morawicy i rewitalizację Morawicy

KATEGORIA IV

Promocja sportu, kultury i edukacji

Wyróżnienie:

 • Nadleśnictwo Karwin
  za: ochronę obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe

KATEGORIA V

E-administracja lub przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Zamawiający:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  za: usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” – podprojekt e-Administracja

Wykonawca:

 • Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o.
  za: wykonanie komputerowego oprogramowania bazodanowego o technologiach utrzymania zwierząt i wyposażeniu spełniającym wymogi dyrektyw wraz z implementacją sprzętową

NARODA HONOROWA

Kryształ Przetargów Publicznych 2014
 • Najwyższa Izba Kontroli
  za: ugruntowane i niezmienne stanowisko w sprawie przestrzegania fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych oraz za wkład w rozwój systemu zamówień poprzez konsekwentne stanie na straży jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych od początku istnienia systemu zamówień w Polsce