Włodzimierz_Dzierzanowski

 

Prezes Grupy Doradczej Sienna; w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne oraz integrację z Unią Europejską; współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY