Andrzej_Panasiuk

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, były wiceprezes UZP. Obecnie wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz SGH i dyrektor Delegatury Warszawskiej NIK. Członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY