Ewa_Wiktorowska

 

Inżynier budownictwa, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter w latach 2004–2007, doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe
i roboty budowlane, autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY