Inżynier budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Były trener z listy Prezesa UZP i arbiter w latach 2004–2007. Doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane. Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY