Adwokat i wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007–2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w latach 2014–2016. Doświadczenie praktyczne zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. na SGH, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), w Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury oraz dla wielu zamawiających i wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wszelkich rodzajów postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych. Łączy w sobie umiejętności specjalisty ds. zamówień publicznych, tworzącego dokumentacje przetargowe, oraz prawnika procesowego, egzekwującego umowy i dokumenty w sądach. Członek OSKZP.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY