Adwokat i wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007–2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w latach 2014–2016. Doświadczenie praktyczne zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. na SGH, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), w Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury oraz dla wielu zamawiających i wykonawców.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY