Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, przekształceń własnościowych, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p. Wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. W latach 2002 – 2004 z-ca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY