Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców oraz zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY