Prawnik, specjalizuje się w pzp, w prawnej i organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego oraz prawie nowych technologii, były specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP, od 2010 r. członek KIO, pełnił funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY